Kedves ÉRETTSÉGIZŐK, Tisztelt Szülők!

Hivatkozva a Kormány 119/2020. (IV. 16) rendeletére a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák május-júniusi szervezéséről és lebonyolításáról tájékoztatjuk az érettségizőket.

A vizsgák letétele csak azoknak kötelező, akik a felsőoktatásban továbbtanulnak.

A többi végzős számára lehetőség, hogy most letehessék az érettségi vizsgát vagy töröltessék azt. A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését (vagy a vizsga szintjének megváltoztatását). A vizsgázó a kérelmét az Oktatási Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon az intézményhez nyújthatja be. A kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. (A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.) Az érettségi törlési kérelemről szóló tájékoztató linkje:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa

A vizsgák lebonyolítása során biztosítjuk a veszélyhelyzet miatt kiadott 71/2020. (III: 27.) Kormányrendeletben foglaltak betartását.

Csak írásbeli vizsgát kell tenni, az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei nem kerülnek megszervezésre. Kivétel: szóbeli vizsgát kell szervezni, ha a vizsgatárgy középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik; vagy ha a vizsgázó mentesül az írásbeli vizsgarész alól, mely helyett szóbeli vizsgát tehet (a szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti).

Továbbá: Bármely vizsgatárgy esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25 %-ot, a vizsgázó szóbeli vizsgát tehet.

A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

  Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
1 magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 9.00 2020. május 4.
2 matematika 9.00 2020. május 5.
3 történelem 9.00 2020. május 6.
4 angol nyelv 9.00 2020. május 7.
5 biológia 8.00 2020. május 13.
6 ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 8.00 2020. május 14.
7 informatika 8.00 2020. május 15.

A kijavított dolgozatok megtekintésének napja: május 28-29.

Szóbeli vizsgák időpontja: június 11-12.

Kedves Fiatalok! Kérem, hogy felelősségteljes döntést hozzatok! Aki nem kíván ebben a vizsgaidőszakban leérettségizni, az megteheti az őszi vagy 2020/2021. május-júniusi vizsgaidőszakban (ehhez az iskola felkészítő órákat nem tud biztosítani).

A szakmai vizsgákról a későbbiek során tájékoztatunk minden érintettet.

  1. április 19.

Debreceni Zsuzsanna

mb. tagintézmény-vezető