Tájékoztató szakmai vizsgáról

Hivatkozva a JEF/36644/2020-ITM egyedi miniszteri határozatra, amely Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a komplex szakmai vizsgák lebonyolításának szabályait határozza meg.

A tanulókra vonatkozóan

 • Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán. Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.
 • Annak a tanulónak, aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, és munkába áll, a tanulói jogviszonya a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 31-én szűnik meg.

A vizsga megszervezésére vonatkozóan

 • Az írásbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységek kerülnek megszervezésre a szakács, pincér, cukrász, vendéglátásszervező-vendéglős, fodrász, kozmetikus szakmák esetében.
 • A gyakorlati vizsga időpontjai:
  • Pincér: 2020.május 12 – 13. és 2020. május 15.
  • Szakács: 2020. május 19 – 20 – 21.
  • Cukrász: 2020. május 12 – 13 – 14 – 15.
  • Vendéglátásszervező-vendéglős: 2020. május 25 – 26 – 27.
  • Fodrász: 2020. június 3.
  • Kozmetikus: 2020. június 4.
 • A gyakorlati vizsga pontos beosztásáról (ki, melyik napon és hány órakor vizsgázik) az osztályfőnök fogja tájékoztatni a vizsga megkezdése előtt 5 nappal a tanulókat.
 • Ha a vizsga egyébként szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, a vizsga végeredményét a szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani.

Általános szabályok

 • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett.
 • A vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.
 • A vizsga során fokozottan figyelni kell arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,
 • A vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.

Gyakorlati vizsgatevékenység

 • A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem lehetséges.
 • A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről.
 • A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.
 • A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
 • Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
 • A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása.
 • A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.

Írásbeli vizsgatevékenység: 2020. május 29. 10:00 minden szakma esetén!

 • A védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell.
 • Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen.
 • A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
 • A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.

Közérdekű információk és rendkívüli szabályok a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben