Állásajánlat!

 

Javító vizsga témakörei

A javító vizsga időpontja: 2020. augusztus 25.  8.00

Alkalmazott kémia a szakgimnázium részére

Történelem szakiskola és szakgimnázium részére

Matematika szakgimnázium részére

Matematika szakiskola részére

Érettségire épülő tervezett képzéseink

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Iskolánk a 2020. július 13. és 2020. augusztus 14. közötti időszakban a szerdai napokon 8:00- 14:00 óra között ügyeletet tart.

Tisztelt Szülők!

 Az Egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa, Seregély Tímea óvodai és iskolai szociális segítőként igény szerint felzárkóztató foglalkozást, korrepetálás szervezését tudja felajánlani.

 • Célja: A gyermekek tanulási problémáinak megoldásában való segítségnyújtás, felzárkóztatás, szükség esetén korrepetálás.
 • Megvalósítók: megfelelő szakos tanári végzettséggel rendelkező óvodai és iskolai szociális segítők, szakos tanári végzettséggel rendelkező családsegítő munkatárs, adott tárgyhoz kapcsolódóan tanulmányokat folytató tanár szakos egyetemi hallgatók.
 • Időpont: 2020. június- augusztus (közös egyeztetés alapján)

Kérem, legyen szíves ezt a nyomtatványt az óvodai és iskolai szociális segítő számára mielőbb visszajuttatni.

További információk: Seregély Tímea óvodai és iskolai szociális segítő

 telefonszám:06-70/3809032

Korrepetálás igényfelmérés új-Családsegítő

BEIRATKOZÁS A 2020/2021-ES TANÉVRE

Intézményünkben a 2020/2021-es tanév 9. évfolyamos diákjaink számára a következő napokon és időpontokban tartjuk a beiratkozást:

 1. június 24. (szerda)       – 8.00 órától              – vendégtéri szaktechnikus osztály

                                                        – 10.00 órától             – fodrász és kozmetikus technikus osztály

                                                        – 12.00 órától             – turisztikai technikus osztály (nyelvi előkészítő)

 

 1. június 25. (csütörtök) – 8.00 órától              – szakács osztály

                                                        – 10.00 órától             – pincér osztály

                                                        – 12.00 órától             – panziós-fogadós osztály

 

A diákok megjelenésére mindenképp számítunk 1 fő gondviselő kíséretével, mivel a munkaruhák mintavételére és kifizetésére is ezen a napon kerül sor!

 

Amit hozni kell:

 • személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító kártya)
 • NEK-es adatlap a diákigazolvány igényléséhez
 • 1 db igazolványkép
 • a tanuló általános iskolai bizonyítványa
 • az orvosi alkalmassági vizsgálaton kapott kérdőív, az általános iskolai orvossal és védőnővel kitöltetve
 • amennyiben a gyermek az iskolai alkalmassági vizsgálaton „ideiglenesen alkalmatlan” igazolást kapott, úgy a doktornővel megbeszéltek szerinti orvosi papírok pótlása, a kért vizsgálatok teljesítése A beiratkozás feltétele az orvosi alkalmassági vizsga megléte!!

 

A 10/2020. (V.29.) EMMI határozat alapján:

Elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től 2020. június 22-ig lehetséges a törvényes képviselőnek a felvételt nyert tanuló adatait beküldeni a középiskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével, melyről részletes tájékoztatót kaptak a felvételi kiértesítésben.

A középfokú iskola lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor azokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathassa az iskolában.

Az iskolánk lehetővé teszi, hogy a tanuló a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (NEK-es adatlapot is) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban is benyújthassa az iskolához.

Pótfelvételi eljárás keretében meghirdetett képzések 2020/2021-es tanévre

A pótfelvételivel kapcsolatos információkat az alábbi linken olvashatja:

Pótfelvételi_tájékoztató

A jelentkezési lap letölthető az alábbi linken:

Pótfelvételi jelentkezési lap

 

Tájékoztató szakmai vizsgáról

Hivatkozva a JEF/36644/2020-ITM egyedi miniszteri határozatra, amely Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a komplex szakmai vizsgák lebonyolításának szabályait határozza meg.

A tanulókra vonatkozóan

 • Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán. Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.
 • Annak a tanulónak, aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, és munkába áll, a tanulói jogviszonya a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 31-én szűnik meg.

A vizsga megszervezésére vonatkozóan

 • Az írásbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységek kerülnek megszervezésre a szakács, pincér, cukrász, vendéglátásszervező-vendéglős, fodrász, kozmetikus szakmák esetében.
 • A gyakorlati vizsga időpontjai:
  • Pincér: 2020.május 12 – 13. és 2020. május 15.
  • Szakács: 2020. május 19 – 20 – 21.
  • Cukrász: 2020. május 12 – 13 – 14 – 15.
  • Vendéglátásszervező-vendéglős: 2020. május 25 – 26 – 27.
  • Fodrász: 2020. június 3.
  • Kozmetikus: 2020. június 4.
 • A gyakorlati vizsga pontos beosztásáról (ki, melyik napon és hány órakor vizsgázik) az osztályfőnök fogja tájékoztatni a vizsga megkezdése előtt 5 nappal a tanulókat.
 • Ha a vizsga egyébként szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, a vizsga végeredményét a szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani.

Általános szabályok

 • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett.
 • A vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.
 • A vizsga során fokozottan figyelni kell arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,
 • A vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.

Gyakorlati vizsgatevékenység

 • A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem lehetséges.
 • A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről.
 • A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.
 • A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
 • Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
 • A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása.
 • A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.

Írásbeli vizsgatevékenység: 2020. május 29. 10:00 minden szakma esetén!

 • A védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell.
 • Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen.
 • A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
 • A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.

Közérdekű információk és rendkívüli szabályok a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben

Kedves Végzősök, Tisztelt Szülők!

 

Szeretettel várunk mindenkit rendhagyó (digitális) ballagásunkra, melyet a tervezettnek megfelelően 2020. április 30-án 11.00-kor tartunk minden osztály Classroom felületén.

“Az önmagadba vetett hited sokkal fontosabb, mint a pillanatnyi körülményeid.”

(Szabó Péter)

Kedves ÉRETTSÉGIZŐK, Tisztelt Szülők!

Hivatkozva a Kormány 119/2020. (IV. 16) rendeletére a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák május-júniusi szervezéséről és lebonyolításáról tájékoztatjuk az érettségizőket.

A vizsgák letétele csak azoknak kötelező, akik a felsőoktatásban továbbtanulnak.

A többi végzős számára lehetőség, hogy most letehessék az érettségi vizsgát vagy töröltessék azt. A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését (vagy a vizsga szintjének megváltoztatását). A vizsgázó a kérelmét az Oktatási Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon az intézményhez nyújthatja be. A kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. (A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.) Az érettségi törlési kérelemről szóló tájékoztató linkje:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa

A vizsgák lebonyolítása során biztosítjuk a veszélyhelyzet miatt kiadott 71/2020. (III: 27.) Kormányrendeletben foglaltak betartását.

Csak írásbeli vizsgát kell tenni, az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei nem kerülnek megszervezésre. Kivétel: szóbeli vizsgát kell szervezni, ha a vizsgatárgy középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik; vagy ha a vizsgázó mentesül az írásbeli vizsgarész alól, mely helyett szóbeli vizsgát tehet (a szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti).

Továbbá: Bármely vizsgatárgy esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25 %-ot, a vizsgázó szóbeli vizsgát tehet.

A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

  Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
1 magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 9.00 2020. május 4.
2 matematika 9.00 2020. május 5.
3 történelem 9.00 2020. május 6.
4 angol nyelv 9.00 2020. május 7.
5 biológia 8.00 2020. május 13.
6 ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 8.00 2020. május 14.
7 informatika 8.00 2020. május 15.

A kijavított dolgozatok megtekintésének napja: május 28-29.

Szóbeli vizsgák időpontja: június 11-12.

Kedves Fiatalok! Kérem, hogy felelősségteljes döntést hozzatok! Aki nem kíván ebben a vizsgaidőszakban leérettségizni, az megteheti az őszi vagy 2020/2021. május-júniusi vizsgaidőszakban (ehhez az iskola felkészítő órákat nem tud biztosítani).

A szakmai vizsgákról a későbbiek során tájékoztatunk minden érintettet.

 1. április 19.

Debreceni Zsuzsanna

mb. tagintézmény-vezető

Top