Különös közzétételi lista 2019

Közzétételi lista a
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. § (1) és (3) bekezdések alapján

 1. § (1)
 2. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 1. Díjfizetési kötelezettség:

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje

nem releváns

 1. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
 2. Éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 3. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: nem releváns
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 1. A tanórán kívüli, egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
 2. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 3. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 4. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
 5. A szabadidős foglalkozások köre
 6. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége: nem releváns
 7. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám: intézményünk nem rendelekezik kollégiummal
 8. Alapdokumentumok:
 1. Egyéb dokumentumok
 2. a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 3. c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei