Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

Kedves Diákok és Szülők!

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj, a hiányszakmákban tanuló diákoknak nyújtható. Iskolánkban a több tanulható szakma közül, a szakács és a cukrász szakma minősül hiányszakmának a hatályos kormányrendelet alapján. Tehát a 2017/2018-as tanévben, a Tanulószerződésre kapott ösztöndíjon felül, tanulmányi eredmény alapján, az alábbi összegeke jogosult a tanuló.

Tanulmányi átlagok:

  • 2,51 és 3,0 között 10 000 forint
  • 3,01 és 3,5 között 15 000 forint
  • 3,51 és 4,0 között 20 000 forint
  • 4,01 és 4,5 között 27 000 forint
  • 4,51 és 5,0 között 35 000 forint

Az 1. szakképzési évfolyam első félévében a hiányszakma ösztöndíj mértéke egységesen 10 000 forint. A 2,51-es tanulmányi átlagot el nem érő diákok, kötelező felzárkóztatáson vesznek részt.