Felvételi

Képzéseink

A 2021/2022. tanévre az Heves Megyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola az alábbi továbbtanulási lehetőségeket kínálja:

– technikumi képzés a 9-13. évfolyamon érettségi felkészítés és szakképzés;
– szakképző iskolai képzés az 1/9-3/11. évfolyamon az általános iskolát végzetteknek;
– technikumi képzés a 1/13-2/14. évfolyamon az érettségihez kötött szakmákban, érettségi vizsgát szerzettek számára

I. TECHNIKUM

8523 Turizmus-vendéglátás ágazat TECHNIKUS képzés (5 év)

9-13. évfolyamon általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy német) mellett Turizmus-vendéglátás ágazatban elméleti és gyakorlati ágazati alapozó és szakirányú oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével előrehozott érettségi vizsgát max. 3 tantárgyból: magyar, történelem, matematika tantárgyakból tehet. A 4. közismereti vizsgatárgyból, idegen nyelvből érettségi vizsgát és a technikusi vizsgát (szakmai vizsgát) a 13. évfolyam befejeztével köteles tenni a diák. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra az adott szakterületen. A technikusi vizsga emelt szintű szakmai érettségi vizsgának számít.
Egybefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a programtantervben meghatározott időkeretben.
A tanulmányok sikeres teljesítése után VENDÉGTÉRI SZAKTECHNIKUS vagy CUKRÁSZ SZAKTECHNIKUS végzettség megszerzésére van lehetőség a 13. év végén intézményünkben.
A technikusi képzés során a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát kell tenni, melynek sikeres teljesítése után folytathatja tanulmányait a következő évfolyamon. A sikeres ágazati alapvizsga teljesítése után a következő szakmák választhatók intézményünkben: vendégtéri szaktechnikus, cukrász szaktechnikus.

8521 Szépészet ágazat TECHNIKUS képzés (5 év)

9-13. évfolyamon általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy német) mellett Szépészet ágazatban elméleti és gyakorlati ágazati alapozó és szakirányú oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével előrehozott érettségi vizsgát max. 3 tantárgyból: magyar, történelem, matematika tantárgyakból tehet. A 4. közismereti vizsgatárgyból, idegen nyelvből érettségi vizsgát és a technikusi vizsgát (szakmai vizsgát) a 13. évfolyam befejeztével köteles tenni a diák. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra az adott szakterületen. A technikusi vizsga emelt szintű szakmai érettségi vizsgának számít.
Egybefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a programtantervben meghatározott időkeretben.
A tanulmányok sikeres teljesítése után FODRÁSZ vagy Kozmetikus technikus végzettség megszerzésére van lehetőség a 13. év végén.
A technikusi képzés során a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát kell tenni, melynek sikeres teljesítése után folytathatja tanulmányait a következő évfolyamon. A sikeres ágazati alapvizsga teljesítése után a következő szakmák választhatók intézményünkben: Fodrász, Kozmetikus technikus.

8623 Turizmus-vendéglátás ágazat TECHNIKUS képzés (1+5 év)

9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztályban az ágazati képzésnek megfelelő középszintű nyelvvizsga letételére készít fel. A középfokú nyelvvizsga megszerzése ebben a képzésben kötelező.
A nyelvi előkészítőt követő 9-13. évfolyamon általános közismereti képzés (első idegen nyelv angol, második idegen nyelv német) mellett Turizmus-vendéglátás ágazatban elméleti és gyakorlati ágazati alapozó és szakirányú oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével előrehozott érettségi vizsgát max. 3 tantárgyból: magyar, történelem, matematika tantárgyakból tehet. A 4. közismereti vizsgatárgyból, idegen nyelvből érettségi vizsgát és a technikusi vizsgát (szakmai vizsgát) a 13. évfolyam befejeztével köteles tenni a diák. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra az adott szakterületen. A technikusi vizsga emelt szintű szakmai érettségi vizsgának számít.
Egybefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a programtantervben meghatározott időkeretben.
A technikusi képzés során a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát kell tenni, melynek sikeres teljesítése után folytathatja tanulmányait a következő évfolyamon.
A tanulmányok sikeres teljesítése után TURISZTIKAI TECHNIKUS szakmában a Turisztikai szervező szakmairány megszerzésére van lehetőség a 13. év végén.

II. SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)

8323 Turizmus-vendéglátás ágazat SZAKKÉPZŐ ISKOLAI képzés (3 év)

A teljes képzési időben közismereti oktatás és (idegen nyelvi választási lehetőség angol, német) szakmai oktatás folyik.
A 1/9-3/11. évfolyamon általános közismereti és szakmai oktatás, Turizmus-vendéglátás ágazatban elméleti és gyakorlati ágazati alapozó és szakirányú oktatás folyik.
A szakképzés során a 1/9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát kell tenni, melynek sikeres teljesítése után folytathatja tanulmányait a következő évfolyamon. A sikeres ágazati alapvizsga teljesítése után a következő szakmák választhatók intézményünkben: Szakács, Pincér-vendégtéri szakember.
Egybefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a programtantervben meghatározott időkeretben.

Egyéb:
A szakmai beiskolázás feltétele az orvosi alkalmasság megléte. A vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és 2021. május 30. között külön értesítés alapján. Az előzetesen felvételt nyert, de a választott szakmára orvosilag nem alkalmas tanulók részére az iskola képzési rendszerében más szakmában továbbtanulási lehetőséget ajánlhat fel.
Azon tanulók számára is van továbbtanulásra lehetőség, akik a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 94. § szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral:

  • súlyos tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai készségek kevert zavara)
  • súlyos figyelem zavar
  • súlyos magatartás – szabályozási zavar
  • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 94. § – a értelmében, amennyiben szakértői szakvélemény alátámasztja, illetve amennyiben a szakmai vizsgakövetelményekkel összhangban áll, tantárgyi mentességgel élhetnek.

Kérjük az iskolákat a tanulók felvételi jelentkezési lapjaival együtt a tanulási képességet vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleményét is juttassák el számunkra.

A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik!
Felvételi pontok számítása, a rangsorolás alapja valamennyi beiskolázási kódszámon: az általános iskola 5., 6., 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (maximum 50 pont).