2019-1-HU01-KA102-060504 “Együtt könnyebb”- közös tapasztalatszerzés a minőségi szakképzésért”

Időtartam: 2019. 09. 01. – 2021.08.30.

Tartalom:

Intézményünkben, az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában, igényfelmérés alapján állítottuk össze a pályázatunk tartalmát. Korábbi Erasmus pályázataink szakmai gyakorlatai mindig ösztönző hatással voltak diákjainkra és pedagógusainkra. A munkaerőpiac kihívásai alapján fontos célunk, hogy diákjaink számára magas színvonalú képzést biztosítsunk. A felmerült igények egyrészt az oktatók, másrészt a diákok fejlesztési elvárásait is magában foglalja. A projekt célja, mind a vendéglátó, mind a szépészet területén diákmobilitásokkal fejlesszük a tanulók szakmai kompetenciáit, nagyobb lehetőséget biztosítsunk a munkaerőpiaci elhelyezkedésükre. A vendéglátó és szépészet ágazatok szakmát oktató pedagógusai számára biztosítunk speciális szakmai kompetenciafejlesztési lehetőséget, a magasabb színvonalú szakképzés megvalósítására.

Diákmobilitásban 26 fő fog részt venni: a vendéglátó területen 1 hónapig Németországban 4 fő (2 szakács, 2 pincér), Franciaországban 4 fő (2 szakács, 2 pincér) és Csehországban is 4 fő. Vendéglátó területen a mélyebb szakmai fejlődés lehetőségét biztosítjuk 2 fő részére 3 hónapig. Az ErasmusPro adta lehetőséget kihasználjuk, hiszen francia testvériskolánkkal 6 éve állunk kapcsolatban és a kölcsönös bizalomra alapozva bízzuk rájuk ennek a megszervezését. Szépészet területen, 3 hetes mobilitás szervezünk 6 fodrásznak és 6 kozmetikusnak Spanyolországban. Jó lehetőséget biztosítanak ezek a gyakorlatok a szakmai idegen nyelvgyakorlásra, a német és angol nyelvű kommunikációra, az önállóságra nevelésre, szociális és szakmai kompetenciáik fejlesztésére. Az oktatói mobilitások szakmai programot valósítanak meg, amelyben a kinti duális képzés gyakorlati és elméleti oldalát, az iskola és a munkahely közötti kommunikációt tanulmányozzák a kollégák, illetve hospitálnak iskolában. Hiánypótlóak a mobilitások, mert a magyar továbbképzések között sajnos nem szerveznek ilyen szakmai tartalmú kurzusokat. A tanulmányutak célja, hogy a vendéglátást és a szépészetet oktatók felfrissítsék szakmai tudásukat, új ismeretekre tegyenek szert és tanulmányozni tudják egy másik ország a duális képzésének jellemzőit. Munkaprogramjainkat a fogadó felekkel közösen dolgoztuk ki, tanulási eredményalapúan. Nagy figyelmet fogunk fordítani a tanulási eredmények megvalósulásának mérésére is, pályázatunkhoz csatoltuk a kidolgozott mérőeszközöket.

A diákok és oktatók számára is megterveztük a kiválasztás szempontjait, a felkészítést az eredmények mérését. A diákok hosszabb kint tartózkodása esetén fontos szempont számunkra a monitoring, a mentorálás és a folyamatos kapcsolattartás, a kísérőtanárok a mobilitás elején és a végén utaznak ki. A gyakorlat után elvárjuk a diákoktól és oktatóktól egyaránt a beszámolót. Vendéglátós diákjaink menüsorokat állítanak össze és osztják meg az itthon maradt diáktársaikkal, segítik őket a szakmára felkészülni. Szépészet ágazaton tanuló diákjaink a fodrászatban és kozmetikában használt anyagokról készítenek bemutatót, beszámolnak napi feladataikról. A vendéglátó oktatóink a külföldi szakmai utak kapcsán megszerzett új ismeretekről készítenek oktatási segédanyagot. A projekt egész folyamata során disszeminálni fogjuk a megvalósított lépéseket, hogy későbbiekben az eredmények beépülését is segíteni tudjuk. Célcsoportjaink lesznek a szülők, az itthon maradt diáktársak, a beiskolázandó diákok, a Szakképzési Centrum más tagintézményei, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai, a duális szakképzésben velünk együttműködő vállalkozások. Folyamatosan terjesztjük honlapunkon, facebook oldalunkon, szakmai rendezvényeinken, Szent Lőrinc klubban, szülői értekezleteken, Szakmák éjszakáján, nyílt napokon az elért eredményeket. A projekt hatásaként intézményünk képzési minőségjavulását várjuk. Iskolánk vonzóbbá válik az általános iskolások és érettségivel rendelkezők számára, tanáraink motiváltabbak lesznek, diákjaink attitűdje erősödik a szakma iránt. Nemzetköziesités területén, reméljük, iskolánk számára több éven keresztül tudja majd biztosítani a hosszabb távú együttműködést és ennek keretében több éven keresztül profitálhatunk a közös munkából.

Spanyolország –Sinkó Tamásné, Bakóné Szilárdi Szilvia

A mobilitás jegyében Barcelona Sinkó Tamásné, Bakóné Szilárdi Szilvia

Erasmus+ franciaországi szakmai gyakorlat– Várnainé Sütő Emőke

Német tanári mobilitás -Osterode am Harz 20191025-   -Seiler Orsolya