TÁMOP-2.2.5. A-12/1-2012-0002

A projekt főbb feladatai voltak: „A Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” TÁMOP-2.2.5. A-12/1-2012-0002 projekt (2012. szeptember 3. – 2013. augusztus 31.)

 1. pedagógiai program, helyi tanterv, szakmai program elkészítése:
 2. a munkacsoportok működtetése szakmák szerint közismereti és szakmai
 3. szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítás-tanulástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalmazása
 4. bemutató órák megtartása
 5. szakmai dokumentumok elkészítése: új kerettanterv szerinti tanmenetek kidolgozása, feladatgyűjtemények elkészítése, óravázlatok az új tanmenetek alapján
 6. szakmai értékelés elkészítése a projekt eredményeiről
 7. A TÁMOP 2.2.1 kiemelt projekt részeként megvalósuló kerettanterv fejlesztés során felmerülő igények esetén beszámoló benyújtása a kerettantervek beválásáról a projekthez kapcsolódó nyitó és záró rendezvények
 8. A projekthez kapcsolódó nyitó és záró rendezvények lebonyolítása.
 9. Jó gyakorlatok bemutatása, átadása, disszeminációja egy másik szakképző intézménynek és a regionális kamara oktatási osztályának.
 10. A szakmai megvalósítók, munkacsoportokban résztvevő közismereti, tárgyakat tanító pedagógusok képzése
 11. projekt zárásakor komplex tájékoztató kiadvány elkészítése
 12. pályaválasztási rendezvényen való részvétel, ahol az új szakképzési tartalmakat meg kell ismertetni az adott célcsoporttal a pályaválasztási rendezvényeken, hogy a tanulók megfelelő információkhoz jussanak.
 13. A szakképesítés megszerzéséhez kötődő, tanulmányi célú intézményen kívüli, legfeljebb egy napos programok megvalósítása szakmai megvalósítók és a közvetlen az intézményen kívüli szakmai programok erősítik a szakmához való kötődést, szeretetet. Testközelbe hozzák a jövőben végzendő tevékenységeket, gyakorlati tapasztalatszerzést segíti elő.

A projekt szakmai értékelése:

Tokaji kirándulás – 2013. április 15.

Csokoládé múzeum – 2013. április 18.