Útravaló ösztöndíjprogram

A Szent Lőrinc Szakközépiskola több éve aktív résztvevője az Útravaló ösztöndíjprogramnak.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll:

 • Út az érettségihez ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából;
 • Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók esetében megteremteni a kapcsolatot a munkaerőpiac igényei és a beiskolázás között, különös tekintettel a hiányszakmákra; jelenleg a szakács minősül az Észak-Magyarországi régióban hiányszakmának, ez folyamatosan változhat, azaz kerülhet bele az iskolánkban tanított egyéb szakma is, de a szakács is kikerülhet belőle, ezt mindig az adott évi kiírás tartalmazza. (a fenti alprogramok együttese: esélyegyenlőségi ösztöndíjak)

Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a tanulók és mentorok és iskola által kapott támogatás

 • a tanuló ösztöndíjban és – nem pénzügyi – mentori támogatásban;
 • a mentor ösztöndíjban részesül;
 • a pályázatot továbbító közoktatási intézmények lebonyolítási támogatásban részesülnek.

Útravaló Ösztöndíjprogram – Esélyegyenlőségi ösztöndíjak Pályázatát Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával közösen bonyolítja le.

Tanulók pályázati feltételei:

Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében pályázhat a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki az adott. tanévben:

 • halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
 • védelembe vett; vagy
 • családba fogadott; vagy
 • átmeneti nevelésbe vett; vagy
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
 • utógondozásban; vagy
 • utógondozói ellátásban részesül; vagy
 • hátrányos helyzetű,

A szociális jogosultság megállapításához az alábbi dokumentumok valamelyikét a pályázó köteles az Ösztöndíjas pályázati űrlaphoz csatolni:

 • a jegyzői védelembe vételről hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;
 • jegyző előtt tett nyilatkozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát; arról, hogy a törvényes felügyeletet ellátó szülő/szülők vagy gyám/gyámok a tanuló tankötelezettsége beállásának időpontjában legfeljebb az iskolai nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen vagy a jegyző által a halmozottan hátrányos helyzet meglétéről kiállított igazolás közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;
 • az átmeneti nevelésről hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;
 • az ideiglenes hatályú elhelyezésről hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;
 • az utógondozásról hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;
 • az utógondozói ellátásról hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;
 • az árvaellátásról hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát.

Az Útravaló Ösztöndíjprogramban a pályázatokról hozott döntés ellen – sem méltányossági, sem más alapon – fellebbezésre nincs mód.

A pályázaton nyertes diákok a következő juttatásban részesülnek:

 • Út az érettségihez ösztöndíj keretében 4500 Ft/ hó (novembertől-júniusig, az első nyertes évben), továbbfutó pályázatok esetében 4500 Ft/hó (szeptembertől – júniusig)
 • Út a szakmához ösztöndíj keretében 4000 Ft/fő (novembertől-júniusig, az első nyertes évben), továbbfutó pályázatok esetében 4000 Ft/hó (szeptembertől – júniusig)

Az ösztöndíjak nem havonta, hanem 2 részletben kerülnek kifizetésre, az első félévet egyszerre, illetve a második félévet is egyszerre fizeti az OKMT az iskolának. Az iskola csak az ösztöndíj megérkezése után tudja teljesíteni a kifizetéseket.

Nem jogosult a következő évben az ösztöndíj folytatására az a tanuló, aki megbukott az év végén, illetve más képzésben folytatja tanulmányait, mint ahogy a pályázatban az elbírálásra került.

Jelenleg az útravaló ösztöndíjban 2009/2010 tanévben 5 fő nyert pályázatot az Út az érettségihez program keretében, illetve 2 fő folytatja továbbfutóként. Jelenleg az útravaló ösztöndíjban 2009/2010 tanévben 5 fő nyert pályázatot az Út a szakmához program keretében, illetve 2 fő folytatja továbbfutóként.

A pályázat lebonyolítója és kapcsolattartója: Palencsárné Kasza Marianna

Bővebb információ: – tovább >>